מנסים מתקן לגולות

ניסוי מדעי במתקן הפועל באנרגית הכובד

כתוב/כתבי תגובה